Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Lidová řemesla Kohoutov

Přehlídka řemeslných výrobků a den otevřených dveří v keramickém studiu J. Tyrnérové v Kohoutově

Koná se 14. srpna 2010 v době od 9.00 do 17.00 hodin.

Vstupné zahrnuje rovněž vstup na koncerty a divadelní a jiná představení pro děti i dospělé, parkovné na vyhrazených parkovištích.

Zdroj: www.kohoutov.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“