Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Konference o práci s průmyslovými právy na Internetu

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s pořádá v pátek 17. září 2010 konferenci o práci s průmyslovými právy na Internetu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví Praha a Asociací prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví.

Konference se koná v budově Metropolitní univerzity Praha na Žižkově, Prokopova 16/100.

Program konference: http://www.mup.cz/new_files/Program_konference_17-09-2010.pdf
Přihláška na konferenci: http://www.mup.cz/main_konference.php?pobocka=pha&lang=cs&konference=33&konf_type=konf-1

Zdroj: Metropolitní univerzita Praha
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“