Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Karneval na dvoře vévody Petra Birona

Veselý i vážný pohled do života ratibořického panstva na konci 18. století. Během letních večerů ožijí známé postavy Petra Birona, vévody Kuronského, jeho krásné manželky Dorothey a jejich dvořanů i služebnictva. Pořádá správa státního zámku Ratibořice ve spolupráci se souborem Campanello z třeboňského zámku a jeho hosty. Podrobné informace a rezervace vstupenek na tel. 491 452 123 (pracovní dny | 7 - 14 hodin) nebo na e-mailové adrese info@zamekratiborice.cz.

Akce se koná 13.8.2010 a 14.8.2010 od 19:00 do 22:00 hodin.

Zdroj: Kudyznudy.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“