Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hudební léto Kuks: japonská sopranistka Michiyo Keiko

Kostel nejsv. Trojice v Kuksu, 21.8.2010 od 15.00 hod.

Koncert japonské sopranistky Michiyo Keiko, na varhany doprovodí Pavel Svoboda.

Akce se koná v rámci koncertního cyklu Hudební léto Kuks, který si klade za cíl představit co nejširší škálu zejména ladých hudebníků, jak regionálních, tak zahraničních.

Vstupné dobrovolné.

Zdroj: Hospital Kuks
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“