Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Folklorní svět v Červeném Kostelci

V neděli 22.8.2010 ráno se rozezpívá a roztančí město Červený Kostelec. Průvod krojovaných účastníků, který je zároveň pozvánkou na festival, vyjde ze sídliště Koubovka do přírodního areálu. Na své cestě budou soubory tančit a zpívat v doprovodu svých muzik. Od 12 hodin se uskuteční „Setkání lidových muzik“ v přírodním areálu. Ve 13 hodin bude zahájen hlavní program 55. mezinárodního folklorního festivalu „Folklorní svět v Červeném Kostelci“. Na jevišti se budou celé odpoledne střídat všechny zúčastněné soubory.

Zdroj: Hradecký Deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“