Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených sond

Dne 12. 8. 2010 se v rámci zjišťovacího archeologického výzkumu Velkého náměstí v Hradci Králové koná "Den otevřených sond".

Od 15 do 17 hodin připravilo Město Hradec Králové ve spolupráci s Muzeem východních Čechkomentovanou prohlídku odkrytých archeologických sond s ukázkami terénní práce i nejzajímavějších středověkých nálezů. Archeologické nálezy dosud ukryté pod dlažbou Velkého náměstí v Hradci Králové si bude moci přímo na místě prohlédnout veřejnost. Lidé tedy budou mít unikátní možnost nahlédnout do hradecké historie.

Zjišťovací archeologický průzkum probíhá v rámci příprav rozsáhlé rekonstrukce Velkého náměstí. Hlavní práce se rozběhnou v roce 2013 a skončit by měly o rok později.
Při této příležitosti se veřejnost seznámí také s celým projektem. Kromě historie Hradce Králové se tak odhalí i něco z jeho blízké budoucnosti.

Pozvánku na tuto akci naleznete na http://www.hradeckralove.org/file/2141_1_1/

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“