Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Celostátní setkání animátorů Kroměříž 2010

Ve dnech 15. – 21. srpna 2010 se v Kroměříži uskuteční Celostátní setkání animátorů (CSA) skupin mládeže.

Přibližně 400 mladých lidí mezi 16 a 30 lety se zde bude věnovat formaci, vzdělání a školení pro svoji dobrovolnickou práci ve farnostech, školách a zařízeních pro volnočasové aktivity s dětmi a mládeží.
Týdenní program je zaměřen na rozvoj osobnosti animátorů, a posílení jejich komunikativních, sociálních a pracovních kompetencí. Nabízí vzdělávací aktivity od hledání odpovědí na otázky duchovního života až po metodiky práce s dětmi a mládeží. Na programu budou přednášky, diskusní skupiny, workshopy, semináře, kulturní a sportovní program, sport, celoodpolední zážitková hra, společné modlitby a mše svaté, které povedou čeští a moravští biskupové.

CSA je současně přípravou na Světový den mládeže ve španělském Madridu www.madrid11.com, který se uskuteční ve dnech 16. – 21. 8. 2011.

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.diecezehk.cz/aktuality/zpravy/1355-celostatni-setkani-animatoru-kromeriz-2010.html

Zdroj: Královéhradecká diecéze
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“