Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zločin a trest

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vás zve na výstavu "Zločin a trest - Crime and Punishment".

Výstava zachycuje vývoj trestního práva ve Dvoře Králové nad Labem v kontextu událostí v Českých zemích. Ukazuje, jak velkými změnami trestní právo prošlo během staletí. Cesta od mučíren, šibenic, sekání končetin, cejchování, k zásadě rozlišování závažnosti trestného činu a přísnosti trestu, byla dlouhá. Tento unikátní projekt bude v našem městě vystaven poprvé. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost vidět exponáty, které jsou jinak ukryty v depozitářích Muzea hlavního města Prahy nebo Národního muzea v Praze. Mezi vystavenými předměty nebudou chybět palečnice, španělské boty nebo katovské meče.


Součástí expozice bude také mučírna, kde návštěvníci najdou repliky pranýře s pouty, kládu nebo palečnici. Mučící nástroje bude možné vyzkoušet si na vlastní kůži.

Výstava trvá do 5.9. 2010.
Otevřeno je út – ne 9 – 12 a 13 – 17 hodin.

Bližší informace naleznete na http://www.muzeumdk.cz/prehled-akci/aktualni-program.html.

Zdroj: muzeumdk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“