Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: Knihovnický tisk

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové pořádá výstavu s názvem "Knihovnický tisk". Jedná se o přehlídku tiskovin, které v současnosti publikují české knihovny. Některé z těchto periodik nepřinášejí jen informace a novinky ze života knihovny, ale snaží se o poučení a vzdělávání čtenářské veřejnosti. Poněvadž se jedná o tiskoviny, které nejsou (a pravděpodobně ani nikdy nebudou) vydávány v celoplošném měřítku, ale docela určitě nejsou bez zajímavosti, rozhodli jsme se Vám nabídnout alespoň malou přehlídku knihovnického tisku z let minulých i ze současnosti.

Výstavu si můžete prohlédnout v červenci a srpnu 2010 v galerii Automat ve 2. NP Studijní a vědecké knihovny.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“