Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Víkendový kurz kresby

Koná se 7.8. - 8.8.2010 od 9:00, Dům pod Jasanem, Voletiny u Trutnova.

Dvoudenní víkendový kurz „Základy a technika kresby“. Pod vedením výtvarníka Daniela Macha zvládnete techniku kresby tužkou, rudkou, kompozici, připravíte se na složitější techniky a práci s barvou. Kresba v přírodě.

Kurzovné 1 200,- Kč za oba dny

Možnost přespání ve stanech, kuchyňka v dílně.

Zdroj: http://www.dumpodjasanem.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“