Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz pro uchazeče o studium medicíny

Výuka probíhá v 15 týdnech cca ve čtrnáctidenních intervalech po 6 vyučovacích hodinách (vždy v sobotu).

Výuka začíná 9. 10. 2010 a končí 30. 4. 2011.

Vyučované předměty:
biologie (B) - 20 h
fyzika (F) - 28 h
chemie (CH) - 28 h
somatologie (S) - 14 h

Okruhy otázek, náplň a průběh kurzu obdrží účastníci při zahájení kurzu.

Výuka začíná 9. 10. 2010 ve Velké posluchárně LF v 9.00 h. Kapacita kurzu je 260 osob, přihlašování je možné až do zahájení kurzu.
 
Bližší informace, rozpisy konzultací, přihlášku apod. naleznete na http://www.lfhk.cuni.cz/article.asp?nArticleID=148&nLanguageID=1

Zdroj: www.lfhk.cuni.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“