Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Postavte s námi Bílou věž

Pro rodiče s dětmi, mateřské školy a I. stupeň ZŠ je určena komentovaná prohlídka města s názvem "Postavte s námi Bílou věž".


Koná se ve čtvrtek 29.7. od 15.00 hodin.

Jedná se o povídání s interaktivními prvky u Bílé věže o tom, jak se tato dominanta města stavěla. Děti se do programu zapojují výtvarně. V ceně prohlídky je vstup na Bílou věž.

Délka: 45 - 60 minut.

Zdroj: http://hkpoint.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“