Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nábřeží sochařů

VIII. ročník plenérové expozice soudobých plastik vytvořených na
Hořickém mezinárodním symposiu. Celoročně na Tylově nábřeží
a Náměstí svobody. Vernisáž Nábřeží sochařů proběhne v neděli
25. 7. 2010 s bohatým doprovodným programem.
Bližší informace naleznete na www.symposiumhorice.cz.

Zdroj: www.calendariumregina.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“