Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

MUP - Pomoc studentům se zdravotním postižením

MUP je od roku 2003 "Školou bez bariér", která vytváří vhodné studijní podmínky pro své studenty s tělesným postižením.

Metropolitní univerzita Praha, pobočka Hradec Králové má plně bezbariérový přístup a celkové bezbariérové vybavení. Studentům pouze s tělesným postižením poskytuje, kromě bezplatného studia, bezplatně i osobní počítače s připojením k internetu, diktafony a další pomůcky, včetně studijní literatury, a péči studijní poradkyně. Umožňuje jim studovat podle speciálního studijního režimu a přizpůsobuje komunikaci jejich možnostem (elektronická komunikace, studijní materiály na internetu, individuální konzultační hodiny pedagogů apod.).

Podmínky přijetí do programu Pomoc studentům se zdravotním postižením:
- vyplněná přihláška ke studiu (poplatek 500,- Kč složenkou; bankovním převodem)
- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení; bakalářského diplomu pro magisterské studium
- kopie průkazu ZTP, ZTP/P
- přijímací řízení (test z cizího jazyka, ústní pohovor)

Termíny přijímacích zkoušek pro prezenční studium v akademickém roce 2010/2011:
09.09.2010
23.09.2010

Zdroj: www.mup.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“