Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mimořádné studium na FIM HK

Studium je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Účastníci MS nejsou studenty vysoké školy podle tohoto zákona.

Základní program je určen zájemcům o bakalářské studium a každému, kdo si chce rozšířit znalosti ve vyučovaných oborech (předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání, není podmínkou).


Mimořádné studium je poskytováno v akreditovaných oborech Management cestovního ruchu a Finanční management od akademického roku 2009/10.
Konečný termín podání přihlášek do programů MS je 12 9. 2010.


Více informací naleznete na adrese http://www.uhk.cz/fim/idv/3351.

Zdroj: www.uhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“