Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Letní škola historiků 2010

Letní školu historiků 2010 pořádá 26. a 27. srpna 2010 Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s královéhradeckou regionální pobočkou Sdružení historiků České republiky (Historickým klubem 1872).
Jedná se o akci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona o pedagogických pracovnících, která je určena učitelům, historikům, pracovníkům paměťových institucí, badatelům, studentům a všem zájemcům o historii z řad veřejnosti.

Letní škola historiků se uskuteční v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, zájemci o ubytování mohou využít služeb Vysokoškolských kolejí UHK.

Bližší informace naleznete na stránkách http://uhk.cz/dokumenty/public/7/pozvanka-letni-skola-historiku-2010.pdf.

Zdroj: http://www.uhk.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“