Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Letní kurz praktického fundraisingu

16.- 20. srpna 2010 se koná Letní kurz praktického fundraisingu

Cílem kurzu je poskytnout základní teoretickou a zejména praktickou přípravu pro efektivní získávání zdrojů v organizacích realizujících veřejně prospěšné aktivity, zejména sociální služby. Absolventi se prostřednictvím výcviku naučí pracovat s různými typy dárců a využívat různé fundraisingové techniky, naučí se fundraisinové aktivity plánovat a jejich efektivitu vyhodnocovat. Prostřednictvím domácí přípravy a praktických nácviků si také vyzkouší aplikovat poznatky do reality a vytvoří fundraisignový plán „šitý na míru“ konkrétní organizaci.

Obsah (60 hodin):
Úvod do fundraisingových metod
Grantový fundraising
Firemní fundraising
Individuální fundraising
Samofinancování a sociální podnikání
Plánování fundraisingu
Domácí příprava (12 hod)

Místo konání: Vzdělávací středisko Bavlna, Veverkova 1343, Hradec Králové, 3. patro, učebna č. 326

Ukončení kurzu: Závěrečná obhajoba fundraisignového plánu, zpracovaného dle stanovených kritérií. Termín pro obhajoby je stanoven na 3. 9. 2010. Kurz je akreditován dle § 110 odst. 4 písm c) a d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Cena: 6 200 Kč (cena zahrnuje práci lektora, písemné materiály, drobné občerstvení). Pro druhého účastníka ze stejné neziskové organizace 15% sleva. V případě zájmu může být zorganizován doplňkový program (pamětihodnosti města HK), tuto skutečnost uveďte v přihlášce.

Uzávěrka přihlášek: 26. 7. 2010.
Přihlášku můžete vyplnit on-line na http://www.ops.cz/index.php?akce=vzde&kod=7&ids=3&table=vzdelavani.

Zdroj: Občanské poradenské středisko, o.p.s.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“