Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Informace k festivalu Let It Roll

Letošní ročník festivalu Let It Roll (23. a 24. 7.) ve Starých Ždánicích organizačně proběhne podobně jako v minulých letech, k určitým změnám došlo u parkovišť, kempů a akreditací. Dále se organizátorům podařilo zajistit sprchy a zapojili se do programu recyklování. Veškeré důležité informace naleznete zde: http://www.okolohradce.cz/aktualne/uzitecne-informace-k-festivalu-let-it-roll-6369.html.

Mapky areálu a parkoviště a další informace naleznete na: www.letitroll.cz

Zdroj: www.okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“