Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

cena Sdružení českých spotřebitelů

Představenstvo Sdružení českých spotřebitelů (SČS) vyhlašuje Cenu Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2010 „Spokojený zákazník Královéhradeckého kraje“.

Soutěž, kterou finančně podporuje Královéhradecký kraj, se v tomto regionu koná letos poprvé a je vypsána pro všechny obory podnikání.

Cena se uděluje na dva roky a je prestižním oceněním živnostníka, malé, střední, či velké firmy s právem užívat ocenění „Spokojený zákazník“. Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc.

Návrh na ohodnocení lze přihlásit prostřednictvím Regionálního kontaktního místa: Třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, kontaktní osoba: Petr Krejcar, e-mail: krejcar@regio.cz, tel.: 495 215 266, nebo přímo v SČS, e-mail: spotrebitel@regio.cz. Stačí uvést své jméno a příjmení s kontaktní adresou, obchodní jméno navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČ, adresu navrhované prodejny (provozovny) a stručné zdůvodnění předloženého návrhu. Současně lze využít i internet (www.regio.cz/spotrebitel), kde se nachází podrobnější informace a také formulář pro podání návrhu.
Uzávěrka pro podání návrhů je 30.9.2010.

Stejná soutěž probíhá i v Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém, Jihomoravském, Moravskoslezském kraji.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“