Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Bílé noci na Malém náměstí

Výtvarné a světelné oživení prostoru královéhradeckého Malého náměstí.
Jde o nový projekt Jany Matějkové a Tomáše Ročka.
Bílé noci můžete shlédnout do 31. 8. 2010.


Zdroj: www.hradeckralove.org
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“