Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Balónové Nebe v Hradci Králové

Setkání horkovzdušných balónů s doprovodným programem se koná 31.7. - 1.8. před Fakultní nemocnicí - Univerzita Hradec Králové.

Sobota 31.7.2010
5:00 - 6:00 Brífink ohledně letů č.1
6:30 - 6:45 Start prvního letu
9:00 - 9:30 Návrat balónů
9:00 - 17:00 Dětský den /skákací hrady/
17:30 - 18:00 Brífink ohledně letů č.2
18:30 - 18:45 Start závodu o putovní Pohár města Hradce Králové
19:00 - 21:30 Kapela Ready Kirken
21:30 - 22:00 Hořáková Show - Fire Show

Neděle 1.8.
5:00 - 6:00 Brífink ohledně letů č.3
6:30 - 6:45 Start prvního letu
9:00 - 9:30 Návrat balónů
12:00 Konec Balónového nebe

Blïžší informace naleznete na www.balonovenebe.cz.

Zdroj: www.akce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“