Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Archeopark Všestary

Archeopark kousek za Všestary (8 km severozápadně od Hradce Králové) je přes letní prázdniny láká návštěvníky každý den od deseti do pěti odpoledne. Není nutné se dopředu objednávat, v areálu je k dispozici vždy student university, který zájemce provede. Pravěká vesnička vznikla výhradně s využitím dávných postupů a technologií. Zástavbu tvoří objekty z doby kamenné, bronzové a nejstarší železné.

Malý pravěký sídelní areál s obytnými budovami, výrobními zařízeními, kultovním areálem a blízkým pohřebištěm.
Náplní Centra Experimentální Archeologie Všestary je zkoumání a prověřování historických faktů metodami experimentální archeologie. Experimentální archeologie je věda, mající za úkol ověřit teorie o technologických postupech, funkcích předmětů, náročnosti při vykonávání činnosti atd.

Zdroj: http://www.zivaarcheologie.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“