Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výtvarná krabice - program pro celou rodinu

Pořádá Galerie moderního umění v Hradci Králové.

"Přijďte se svými dětmi do Galerie moderního umění, dozvíte se zajímavé věci a můžete vyzkoušet také svojí vlastní tvorbu. Ke každé rodinné vstupence vám nabídneme pracovní sešit s výtvarnými úkoly a zapůjčíme vám krabici s pomůckami. Na čtyřech podlažích galerie vás čeká třináct zastavení a ke každému je v krabici připraveno vše, co je potřeba. K úkolům na zamyšlení je pro vaše postřehy určené bílé místo přímo v pracovním sešitě. Pro celý program jsou potřeba přibližně tři hodiny. Jednotlivé úkoly na sebe nenavazují, můžete si je proto podle vašich časových možností a zájmu rozdělit do více návštěv. Pokud chodíte do galerie pravidelně, věříme, že vás program obohatí. Pokud patříte mezi ty, kteří váhají, zda je moderní umění pro jejich rodinu vhodné, věříme, že vás náš program zbaví ostychu a pomůže odpovědět na všetečné otázky vašich dětí. Rádi bychom, abyste se k nám vy i vaše děti vraceli."

Zdroj: www.galeriehk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“