Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Temná kavárna

21. až 23. června 2010 pořádá Tyfloservis, o.p.s. Hradec Králové v kavárně Kafekára vozovna kafé "Temnou kavárnu". Cílem projektu je názorně přiblížit široké veřejnosti podmínky, v nichž nevidomí lidé žijí. Laická veřejnost tak může alespoň na okamžik okusit, jaký může být život beze zraku, příjemně posedět v tajemném prostředí tmy a ochutnat dobrou kávu. Obecným cílem projektu je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti.
Kavárnu můžete navštívit každou hodinu od 10:00 do 18:00 v kavárně Kafekára (ulice V Kopečku), obsluhovat budou sami těžce zrakově postižení lidé. Ti mohou návštěvníkům zprostředkovat další informace o životě se zrakovým postižením.

Zdroj: http://www.socialniprojekty.cz/?p=964
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“