Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přírodovědné centrum

Přírodovědné centrum při Základní škole Bezručova můžete navštívit středa až neděle 9:00 - 12:00 12:30 - 18:30. Shlédnout můžete výstavu cizokrajných živočichů (25 druhů ryb, 2 druhy obojživelníků, 15 druhů želv, 18 druhů hadů, 10 druhů ještěrů, 5 druhů ptáků.
Pondělí a úterý 18:30 - 20:00 probíhá chovatelský klub - poradna pro začínající chovatele
16 druhů savců včetně opic).
Zdroj: http://www.bezrucka.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“