Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mezinárodní fórum mladých Altötting

6.-11.8.2010 se koná v  Altöttingu Mezinárodní fórum mladých.

Prázdninové setkání v německém Altöttingu nabízí nejen osobní a společnou modlitbu, přednášky, impulsy, diskuse, sdílení, prostor ke ztišení, ale i spoustu zábavy, odpočinek, setkání s novými lidmi. Zkrátka to, na co nám ve všedním životě nezbývá moc času.
Je určeno pro mladé od 15 do 35 let.
Přihlášku s potvrzením o platbě je třeba zasĺat do 30.6.2010. Bližší informace a přihláška jsou na http://www.emmanuel.cz/.

Zdroj: http://www.emmanuel.cz/altoetting.htm
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“