Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Démonův pramen

V úterý 22. 6. 2010 v 10.00 v divadle DRAK.

Prostý příběh čínské pohádky však autor hry použil jen jako východisko k barvitému předvedení celé škály postav, motivů a prostředků tradičího čínského divadla a navíc a v neposlední řadě ji okořenil i osobitým humorem. Inscenace je nahlédnutím nejen do - pro nás exotické a trochu tajemné - slovesnosti, ale i do fascinující asijské divadelní kultury, jejíž principy v posledních sto letech výrazně ovlivnily i vývoj moderního evropského divadla.

Zdroj: hkpoint.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“