Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Ať žijí duchové!

Ve Velkém sále Adalbertina, ve středu 15. 9. 2010 od 08.30 a od 10.00.

Legendární pohádková komedie Ať žijí duchové ožila v roce 2007 na prknech divadelního jeviště v podobě muzikálu a s velkým úspěchem plní sály po celé republice již čtvrtým rokem. Narozdíl od filmu totiž nabízí velmi cennou divadelní fantazii a hlavně přímý kontakt s divákem. Nechybí ani spousta hezkých a dnes už zlidovělých písniček z autorské dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, jako např. Hajný je lesa pán, Zavolejte stráže, Skřítkové, Tesaři, Šupy dupy dup, Každý den (Pramen zdraví) a řada dalších.

Zdroj: http://hkpoint.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“