Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

I Vy můžete být královnou!

A ne královnou obyčejnou, ale královnou hned devíti měst! Královská věnná města již tradičně hledají svoji královnu, a to opět na veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika, který se koná ve dnech 10. - 11. března 2017 v královéhradeckém Aldisu. Splňte si tedy své přání být královnou a navštivte nás na veletrhu a zapojte se do soutěže. Hledejte červené stánky Královských věnných měst a nechte se vyfotografovat v královské korunce. Podmínkou je pouze věková hranice 18 let a výše.

Více informací: http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/i-vy-muzete-byt-kralovnou

Zdroj: MMHK

Právní poradna v infocentru frčí

V Infocentru Hradec Králové je od října loňského roku každou středu od 13 do 17 hodin poskytována občanům bezplatná právní poradna.

Zájemcům zde odpovídají vždy dva zástupci České advokátní komory na otázky z oblasti občanského, pracovního nebo rodinného práva. Protože zájem o poradnu stále roste, infocentrum občanům doporučuje, aby se po příchodu do infocentra vždy nahlásili obsluze u přepážky osobně v den konání poradny od 12 hodin.

Po zapsání do pořadníku zájemci vyčkají v prostorách Infocentra na pokyny obsluhy. Doba konzultace je stanovena maximálně na 20 minut a probíhá v oddělených prostorách infocentra.

Vzhledem ke značnému zájmu veřejnosti bude právní poradna fungovat i v následujících měsících.

Zdroj: Infocentrum Hradec Králové (http://www.hkinfo.cz/)

V březnu začne platit nový jízdní řád autobusových linek. Přibydou víkendové spoje.

Královéhradecký kraj připravil jarní novinky jízdního řádu veřejné linkové autobusové dopravy. Vychází tak vstříc nejen požadavkům obcí, ale především poptávce cestujících. Zavedeny budou například víkendového spoje z Hradce Králové do Prachovských skal. Nový jízdní řád začne platit od neděle 5. března 2017.

Více informací: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/v-breznu-zacne-platit-novy-jizdni-rad-autobusovych-linek--pribydou-vikendove-spoje-98341/

Zdroj: Královéhradecký kraj

Bílá věž nově nabízí komentované prohlídky

Bílá věž vyšla vstříc opakovanému přání návštěvníků a od března tohoto roku zavádí do svého programu komentované prohlídky této renesanční dominanty města.

Průvodce vás seznámí s historií věže a blíže představí její stavbu. V nejnižším patře věže se podíváte k 3,6 metru vysokému skleněnému modelu věže, který sem přibyl po rozsáhlé a citlivé rekonstrukci v roce 2015. Poté vystoupáte k třetímu největšímu zvonu u nás sv. Augustinu a dozvíte se jeho příběh. Následovat bude prohlídka hodinového stroje z dílny známého pražského mechanika Josefa Božka, který v roce 1829 nahradil původní hodiny z konce 16. století.

Po cestě k ochozu věže pak návštěvníky bude doprovázet také jeden ze tří interaktivních programů na multimediálních panelech. Kromě historie Bílé věže a města Hradec Králové se vždy jeden věnuje aktuálnímu tématu, přičemž od dubna jím bude tradice českého loutkářství. Na závěr prohlídky čeká návštěvníky nezapomenutelný výhled z ochozu věže na celé město i jeho blízké i vzdálenější okolí. Při dobré viditelnosti lze spatřit například na severu Krkonoše, na východě Orlické hory a na jihu Železné hory.

Vstupenky je možné si rezervovat v rezervačním systému hkpoint a v hradeckých infocentrech na první termín, tedy 31. března 2017 v 17 hodin. Počet účastníků je totiž omezen na třicet.

Zdroj:MMHK

"Zaměstnaný absolvent" odstartoval – zájemci se mohou hlásit

Projekt nazvaný Zaměstnaný absolvent si klade za cíl zvýšení zaměstnatelnosti absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji prostřednictvím odborných praxí. Ty budou během léta probíhat ve vybraných firmách, které se do projektu zapojí a nabídnou tak absolventům škol možnost seznámit se s výrobním prostředím a řadou dalších možností budoucího uplatnění. Praxím budou předcházet poradenské aktivity zajišťované Úřadem práce, který je partnerem projektu.

Zájemci z řad budoucích absolventů, ale i firmy, které mají zájem se zapojit, se mohou registrovat zde: http://www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent.html

Na odkazu lze nalézt i další podrobnější informace k celému projektu. Ten je jednou z mnoha dlouhodobých strategických aktivit v rámci Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a byl podpořen dotací z Operačního programu Zaměstnanost.

Zdroj: Královéhradecký kraj

EuropaSecura - soutěž pro studenty

EuropaSecura je celostátní soutěž pro studenty středních škol o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. V prvním kole soutěže EUROPASECURA budou testovány znalosti i dovednosti jednotlivých družstev formou testu zaměřeného na prověření vědomostí o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Test budou studenti vyplňovat prostřednictvím internetu v omezeném čase (90 minut) v termínu od 27. 3. 2017 (10:00) do 28. 3. 2017 (20:00). K tomu mohou využívat jakékoli informační zdroje, které získají (knihy, články, internet apod.)

Více informací: http://www.europasecura.cz/

Zdroj: EuropeDirect

Bílá věž přináší od března další novinku, zařazuje do programu komentované prohlídky

Bílá věž zanedlouho oslaví druhé výročí od své unikátní rekonstrukce. Po jejím znovuotevření nabízí návštěvníkům nejen nezapomenutelný výhled, ale je zde k vidění také skleněný model Bílé věže vyrobený unikátní technikou lepených bloků z extra čirého plochého skla vysoký 3,6 m a vážící 1 tunu, hodinový stroj z dílny známého pražského mechanika Josefa Božka, který v roce 1829 nahradil původní hodiny z konce 16. století a také třetí největší zvon v České republice Augustin.

Další novinkou je možnost zúčastnit se komentovaných prohlídek Bílé věže, které se budou již od března konat vždy jeden den v měsíci od 17.00 hod. První z nich proběhne 31. března. Tak jako na již tradiční Svítání na Bílé věži či Zvonění na zvon Augustin, bude třeba si i na tuto prohlídku zakoupit vstupenku v předprodejní síti HKpoint. Počet účastníků je omezen na 30. Přesné termíny prohlídek naleznete na webových stránkách nebo na facebooku Bílé věže.

Více informací: http://www.bilavez.cz/

Zdroj: MMHK

Nové administrativní centrum Lesů České republiky v Hradci Králové - Výstava architektonických soutěžních návrhů

Kdy: do úterý 28. února 2017
Kde: Galerie "U přívozu", Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Předmětem architektonické soutěže o návrh s názvem „Nové administrativní centrum Lesů České republiky“ bylo získání kvalitních architektonických návrhů, z nichž bude jeden dopracován až do projektové dokumentace na výstavbu nové administrativní budovy, která musí splňovat všechny technické, provozní a architektonické vlastnosti moderního sídla řídícího centra podniku spravujícího lesní majetek státu. Řešení je příkladnou ukázkou využití dřeva ve stavebnictví s důrazem na minimalizaci následných provozních nákladů a na požadavky energetické náročnosti budov podle zákona o hospodaření energií. Architektonická soutěž byla uspořádána jako projektová, veřejná a anonymní. Na základě soutěžního řádu České komory architektů bylo přijato 42 návrhů, z nichž podle soutěžních podmínek poslala sedmičlenná porota 5 návrhů do druhého kola, ve kterém určila jejich pořadí a vybrala vítězný návrh. Na výstavě se teď se všemi návrhy podanými do soutěže může seznámit veřejnost.

Plakátek k akci:
http://svkhk.cz/getattachment/06cebdbb-9395-465d-92cf-a75fc7f7b6a8/Plakat-Galerie-U-Privozu.jpg.aspx

Více informací: http://svkhk.cz/Akce/Vystavy/Clanky/16-28-2-Nove-administrativni-centrum-Lesu-Ceske.aspx

Zdroj: SVK HK


Startuje osmý ročník celonárodní soutěže ŽENA REGIONU

Máte ve svém okolí nějakou výjimečnou ženu, kterou byste rádi ocenili? Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Startují nominace na další ročník celonárodní soutěže Žena regionu. Letošnímu ročníku udělil záštitu hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Oceňte i vy obětavé ženy ve svém okolí a nominujte je do celonárodní soutěže nejpozději do 1. března 2017.

Více informací:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/startuje-osmy-rocnik-celonarodni-souteze-zena-regionu--nominujte-sve-favoritky!-98062/
a
http://www.zenaregionu.cz/

Jak se zapojit do soutěže ŽENA REGIONU?
  • Nominovat své favoritky můžete do 1. března 2017, a sice vyplněním formuláře online na webových stránkách www.zenaregionu.cz.
  • Od 7. do 28. března proběhne internetové hlasování. Na webových stránkách soutěže se můžete seznámit s příběhy jednotlivých žen a hlasovat pro svou favoritku. Ženou regionu se stane osobnost s nejvyšším počtem platných hlasů.
  • Vyhodnocení výsledků hlasování a kontaktování regionálních vítězek se uskuteční ve dnech 29. března - 4. dubna 2017.
  • Regionální vítězky ze všech čtrnácti krajů budou postupně oceněny od 4. dubna do 2. května 2017. Během května se uskuteční regionální galavečery v jednotlivých krajích.
  • Vyvrcholením soutěže Žena regionu bude slavnostní galavečer v červnu 2017, kde bude vyhlášena absolutní vítězka ankety s největším počtem hlasů. Udělena bude také Cena odborné poroty a Cena Senátu Parlamentu ČR.
Zdroj: Královéhradecký kraj

EUROSCOLA

Internetová vědomostní soutěž Euroscola pro středoškoláky.

Stačí zodpovědět 10 on-line otázek a můžete vyhrát pro svou celou třídu cestu do sídla Evropského parlamentu.

Soutěž trvá do 13. března 2017.

Plakátek k akci: http://europedirect.cz/upload/EventContent/21959/images/original/euroscola_3x3-vizu-ly_001.jpg

Podrobné informace o soutěži naleznete na www.euroscola.cz

Zdroj: Europedirect

HIT kariéra 2017 - veletrh pracovních příležitostí

Kdy: úterý 21. února 2017 od 9:00 do 15:00 hodin
Kde: prostory budovy FIM UHK, Hradecká 1249/6, Hradec Králové

Více než třicet firem osloví studenty formou odborné přednášky, prezentačního stánku nebo informačního posteru. Studenti mohou probrat se zástupci společností témata, jejichž zpracování si firmy zadaly dle svých požadavků ve formě praktických projektů nebo závěrečných prací. A možná zde najdou i svého budoucího zaměstnavatele či inspiraci k podnikání.

V rámci veletrhu zazní série přednášek nabízející zajímavá témata, například: Jak se žije ajťákům v Hradci?, Kam se vyvíjí moderní mobilní aplikace, Jak získat zkušenosti v zahraničí, Cesta pro mladé – získej skvělé zaměstnání díky stáži a praxi! a další.

Podrobný program: https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=25140

Zdroj: UHK

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany - lhůta prodloužena

Lhůta pro podání přihlášek do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany byla prodloužena do 20. února 2017.

Je vám 16-30 let a organizujete projekt s evropským rozměrem? Přihlaste se do desátého ročníku soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany.

Více informací: http://ow.ly/wFFh308wn2o
a
https://www.facebook.com/epiopraha/photos/a.10150667705780810.385821.278212515809/10154062561575810/?type=3&theater

Zdroj: Evropský parlament, Informační kancelář v ČR

Soutěž - Spotřeba pro život 2017

Motto soutěže: Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít.

Nosným tématem tohoto ročníku soutěže je: "Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - co o něm víme a jak jej využíváme".

Soutěž je vypsána pro studenty středních škol, vyšších odborných škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Více informací: http://sehnalova.cz/soutez-spotreba-pro-zivot-2017.asp

Zdroj: EuropeDirect

Přehled zajímavých zimních akcí na Hradecku

Tipy výlety a zajímavé kulturní a společenské akce v této zimní sezóně na Hradecku naleznete zde:
http://www.hkregion.cz/dr-cs/106192-prehled-zajimavych-zimnich-akci-na-hradecku.html

Zdroj:

Kraj ocení dobrovolníky pracující s dětmi a mládeží

Již potřetí bude Královéhradecký kraj udělovat Zlatou korunu. Oceňováním dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží naplňuje jednu ze svých dlouhodobých priorit, kterou je podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. Organizace mohou své pracovníky navrhovat na ocenění do 15. 2. prostřednictvím nominačních formuláře, který je umístěn na webových stránkách kraje spolu se všemi podrobnostmi.

Navržení dobrovolníci se musí věnovat práci s dětmi a mládeží nejméně po dobu tří let a působit v neziskové organizaci či školském zařízení se sídlem v Královéhradeckém kraji. Zároveň nesmí být držitelem tohoto ocenění z posledních tří let. Dobrovolník musí být starší 18 let.

Všechny návrhy bude hodnotit odborná komise a její výběr následně potvrdí krajská rada. V jednom roce může být oceněno až 15 dobrovolníků, kteří si svou Zlatou korunu převezmou na slavnostním vyhlášení.

Více informací: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kraj-oceni-dobrovolniky-pracujici-s-detmi-a-mladezi-97685/

Zdroj: Královéhradecký kraj

Internet pro seniory

Město ve spolupráci se 12 základními školami pořádá od 27. února 2017 bezplatné kurzy Internet pro seniory – seniorhk.cz, a to pro začátečníky i pokročilé a kurzy digitální fotografie. Hodinu trvající výuka probíhá jednou týdně obvykle mezi 14. a 17. hodinou.

Kurzy internetu lze navštěvovat v ZŠ Sever, Mandysova, Gočárova, Bezručova, Jiráskovo nám., Úprkova, Nový Hradec, Štefánikova, Kukleny, Plotiště, Svobodné Dvory a M. Horákové.

Kurzy digitální fotografie se uskuteční v ZŠ Bezručova, Sever a M. Horákové.

Zájemci z řad seniorů se mohou hlásit do 20. února na čísle 495 707 980, kde je záznamník. Tam nadiktují jméno a příjmení, rok narození, adresu, telefon, preferovanou školu a typ kurzu, do kterého se hlásí. Délka vzkazu je omezena na dvě minuty.

Termíny výuky budou zájemcům zaslány formou pozvánky koncem února.


Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Našli jste venku uhynulého ptáka? Víte, co dělat?

V Hradci Králové už bylo zjištěno několik případů ptačí chřipky u vodních ptáků a uhynulé labutě nebo kachny lidé na území města nacházejí téměř denně. Co dělat, když najdete mrtvou labuť, kachnu, volavku nebo jiného vodního ptáka?

Nejlepším řešením je v takovém případě nedotýkat se uhynulého ptáka a uvědomit o nálezu příslušné orgány. Obecně platí, že podobnými případy se zabývá veterinární správa, v případě nálezu na veřejném prostranství v Hradci Králové lze volat i technické služby, případně městskou policii. Ty se na dalším postupu následně domluví s veterinární správou.

V technických službách je možné nález oznámit na telefonu 495 402 654, případně 731 131 209.

Vybrané kontakty na Krajskou veterinární správu pro Královéhradecký kraj v ulici Jana Černého 370: telefon a fax 495 279 059, tel. 495 279 055, 724 066 311, 720 995 210.

Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a jiné ptáky chované v zajetí. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a v průběhu jednoho až dvou dnů hynou. Lidé by se neměli dotýkat mrtvých ptáků, důležité je dodržování osobní hygieny. Pravděpodobnost onemocnění ptačí chřipkou u lidí je však extrémně malá.

Více na www.hradeckralove.org/urad/ptaci-chripka, www.svscr.cz.

Zdroj: Magistrát města Hradce Králové

Festival cyklocestování

Kdy: sobota 4. a neděle 5. února 2017
Kde: konferenční sál Úřadu práce (Wonkova ulice, Hradec Králové)

Vážení přátelé cyklistiky a cestování. V Hradci Králové se uskuteční další ročník specializované přehlídky cestopisných besed a promítání o cykloturistice.

Tato nevšední akce je určena nejen pro všechny „cyklocestovatele“, kteří vyrážejí na své cesty po světě s kolem, ale i pro všechny příznivce nenáročné cykloturistiky, cestování a pohybu v přírodě. Letos opět v konferenčním sále Úřadu práce na Wonkově ulici a to v termínu 4.-5.2.2017. V programu je plno nových tváří a tak se můžeme těšit na další dobrodružství, sportovní výkony a spoustu krásných fotografií. Samozřejmostí je fajn nálada a různé doprovodné programy.

Hlavním programem bude projekce šikovného fotografa a cyklocestovatele Karla Třísky, který minulé léto na svém lehokole přejel USA. Druhou projekcí hlavního programu bude povídání o netradiční jízdě na jednokolce z Čech až za polární kruh v podání Tomáše Horáka. O zážitky nebude nouze ani v besedě Mirka Šlégla, který prošlapal kus světa na skládačce. Renča a Martin Stillerovi vám představí svoji poslední velkou rodinnou cyklocestu severozápadní Amerikou nebo Monča a Jirka Vackovi povypráví o tom, jaké nesnáze je čekaly na cykloputování Novým Zélandem. A to není vše … letošní lehce cyklo-alternativní ročník představí i cyklo-bruslařské a koloběžkářské počiny. To si opravdu nenechte ujít.

Program je přiložen v příloze. Více informací: http://www.cyklocestovani.cz Zdroj: Hradecko

Zdroj: Hradecko

Za dobré vysvědčení zdarma do Aquacentra v Městských lázních

Školní rok se co nevidět přehoupne do své druhé poloviny a malé školáčky čeká vysvědčení. Pro ty, kteří se dobře učili a na vysvědčení nemají horší známku než trojku, připravila Správa nemovitostí oblíbenou akci v A quacentru v Městských lázních.

Akce je určena dětem do 10 let a bude probíhat od úterý 31. 1. 2017 až do neděle 5. 2. 2017.

Každý školák, který přinese ukázat své „dobré“ vysvědčení na pokladnu, má zdarma vstup (nutný doprovod platící dospělé osoby) a může si užít atrakce, které Aquacentrum nabízí. Vlnobití, vířivé a masážní bazénky, vodní clonu a podvodní sopky nebo může zůstat v bohatě vybaveném dětském koutku, kde kromě vodních atrakcí jako je umělá řeka a skluzavka najde i různé „suchozemské“ hry včetně skákacího hradu. Ti starší pak mohou zkusit i 82m dlouhý tobogán se světelnými efekty.

Městské lázně jsou propojeny chodbou s plaveckým bazénem, takže návštěvníci mohou využít služeb celého areálu.

Také v baru u vody čeká šikovné školáky překvapení v podobě oblíbené pizzy a Coca Coly za zvýhodněnou cenu, které si zde mohou dopřát dokonce celý únor.

Zdroj: MMHK

Zápis do prvních tříd bude až v dubnu

Zápis do prvních tříd základních škol pro školní rok 2017/18 se neuskutečnil v lednu, ale v souvislosti se změnou školského zákona se uskuteční až 7. a 8. dubna.

V lednu však magistrát vydal publikaci pro budoucí prvňáky, kde si rodiče budou moci přečíst informace o nabídce základních škol, najít si svoji spádovou školu a dozvědět se užitečné rady pro bezproblémový vstup dítěte do první třídy.

Zápis do mateřských škol se letos uskuteční 12. a 13. května.

Publikace je k nalezení zde: http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/edice-radnice

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové ISM

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“

Naše ICM je součástí české Informační sítě pro mládež, kterou tvoří 43 ICM – www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež – www.nicm.cz. Na evropské úrovni jsme součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě – www.eryica.org.