Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Fórum úspěchu - Jak dosáhnout úspěchu bez spěchu?

Kdy: středa 30. listopadu od 8:30 hodin
Kde: Hradec Králové, Collinova 421 (budova GIST)

12. inspirativní setkání s názvem Fórum úspěchu 2016.

Akce je setkáním zajímavých osobností, hostů a účastníků z celé České republiky s cílem: • Vzájemně sdílet zkušenosti a případové studie, • setkání s inspirativními osobnostmi • radami jak pracovat, abychom dosáhli našich vytyčených cílů, • tvůrčí diskuze o vizích dalšího vývoje firemního businessu a společenského života.

Téma 12. setkání: • Jakou roli hraje úspěch v životě člověka? • Jaká je psychologie úspěchu a spěchu? • Kde a jak se inspirovat k úspěchu bez spěchu? • Jak funguje nový trend a metoda ve firemním vzdělávání FIREMNÍ TIMEOUT ? • Jak využít emoce pro úspěch v byznysu? • Jaká je moc úspěchu? Hosté: • Petr Koukal, Příběh ze sportu o úspěchu, spěchu a nečekané • Jana Kastnerová, Psychika ve spěchu a v pohodě. Technika mindfulness v praxi. • Kamila Lukášková, Fenomén korporátního úspěchu a spěchu. • Jiří Kastner, emoce ÚSPĚCHU

Pokud Vás téma akce a přednášející zaujali, přihlaste se nyní na : http://www.manazerskeforum.cz/prihlaska

Zdroj: Informuji

Soutěžní projekty na lokalitu Rozárka

Kdy: od čtvrtka 24. listopadu až pondělí 19. prosince 2016
Kde: Foyer, 1. patro Centra celoživotního vzdělávání, Knihovna města Hradec Králové

Výstava soutěžních návrhů vzešlých z architektonicko – krajinářské soutěže o návrh pro mladé architekty "Rozárka" vyhlášené Statutárním městem Hradec Králové. Předmětem soutěže je návrh řešení bývalého lyžařského svahu Rozárka v Hradci Králové. Záměrem města je najít vhodnou kombinaci využití tohoto území zahrnující v sobě krajinářskou úpravu s vyhlídkou a rekreační sport.

Plakátek k akci: http://www.knihovnahk.cz/files/publishing/2641-anotationImage-2016_12_rozarka_vystava.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradec Králové

Kamil Lhoták: poetické vize starých strojů

Kdy: středa 23. listopadu 2016 od 18:00 hodin
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, konferenční sál v 5. podlaží

Přednáška dr. Jany Jebavé.

Lhoták byl samouk s výrazným malířským rukopisem. Tematické rozpětí jeho díla je velmi široké. Typické je pro něho okouzlení moderní technikou: na jeho obrazech se tak objevují různé horkovzdušné balony, vzducholodě, letadla, bicykly nebo staré automobily, závodiště, kouřící komíny nebo nádraží. Po vzoru kolegů ze Skupiny 42 hledá náměty i v ohradách a zákoutích pražské periferie, které dokáže zobrazit se snovým, básnickým nádechem. Kamil Lhoták byl nositelem několika vyznamenání, jako byla například cena Václava Hollara (1967), byl zasloužilým umělcem (1967), získal mimo jiné i mezinárodní cenu Johanna Gottfrieda Herdera (Rakousko, 1980).

Plakátek k akci: http://www.svkhk.cz/getattachment/57916ce3-f3f0-48b0-8f67-2fe00af8003f/PhDr-J-Jebava-Kamil-Lhotak.jpg.aspx

Zdroj: SVK HK

Mladí fotografují památky - soutěž

Soutěž "Mladí fotografují památky" je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví.
Uzávěrka soutěže je 19. března 2017.

Téma: Architektonické dědictví.
Účastníci : Mládež navštěvující školní zařízení.
Věkový limit: 21 let

V ročníku 2017 musí účastníci opět vkládat fotografie přes internet na nové webové stránky Sdružení – www.historickasidla.cz.

Více informací: http://www.hradeckralove.org/urad/mladi-fotografuji-pamatky-soutez-1

Zdroj: MMHK

Znovuotevření Galerie moderního umění v Hradci Králové

Po náročných opravách se otevírá zrekonstruovaná Galerie moderního umění.

Galerie bude slavnostně otevřena 24. listopadu 2016 v 16:00 hodin. V průběhu podvečera budou zpřístupněny zrestaurované původní interiéry budovy,nově upravené výstavní sály a další prostory pro veřejnost.

Více informací: http://www.galeriehk.cz/

Zdroj: Hradecko

Vánoční trhy v Kuksu

Kdy: sobota 19. a neděle 20. listopadu 2016
Kde: Hospital Kuks, Kuks 81, Kuks, 544 43

Je připraveno 130 stánků s nejrůznějším zbožím (keramika, mýdla, svíčky, věnce, vánoční ozdoby, hračky, textilní výrobky atd.) a bohatou nabídkou občerstvení i různých dobrot. Každý den je připraven také doprovodný program - představení lidového loutkáře Jiřího Polehni.

Během vánočních trhů je naposledy v letošním roce veřejnosti otevřena expozice Historie lékáren (Kouzlo apatyky) Českého farmaceutického muzea a Hospital Kuks.

Trhy se konají na labském nábřeží a pod Hospitalem v Kuksu.

Více informací: http://www.hospital-kuks.cz/

Zdroj: hkregion

Mezinárodní festival outdoorových filmů

Kdy: pátek 18. až sobota 19. listopadu 2016
Kde: Harrachov

Mezinárodní festival je soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů. Za třináct let své existence se stal ve své podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také na světě.

Kromě programu bohatého na filmy, kde si na své přijdou milovníci extrémních sportů, panenské přírody, cestopisných dokumentů, budou součástí festivalu i zajímavé přednášky.

Více informací: http://www.outdoorfilms.cz/

Zdroj: hkregion

Catervile Story

Kdy: sobota 19. listopadu 2016 od 19:00 hodin
Kde: sál Restaurace Černý Kůň, Masarykovo náměstí, Třebechovice pod Orebem

Divadelní představení.

Plakátek k akci: http://www.hkregion.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=910831

Zdroj: hkregion

Festival OČIMA GENERACÍ v Hradci Králové

Kdy: sobota 19. listopadu 2016 od 10:00 hodin
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, konferenční sál 5. patro

Mezigenerační festival OČIMA GENERACÍ putuje postupně všemi kraji České republiky. Svou náplní a programem aktivně rozvíjí komunikaci mezi jednotlivými generacemi prostřednictvím různých forem umění. Literární tvorba a mluvené slovo mají schopnost představovat vlastní vidění světa a lidského života a zároveň umožňují vést dialog, který ve svém důsledku vede ke sblížení, porozumění a vzájemné akceptaci. A právě příběhy, vzpomínky, úvahy autorů ve věkovém spektru 10 - 95 let jsou právě tou zajímavou možností nahlédnout do krás a různorodosti lidského života v jeho různých přirozených fázích. Festival i jeho program je určen všem bez rozdílu věku, všem kteří se chtějí bavit a nezapomněli si hrát.

Více informací: http://svkhk.cz/Akce/Dalsi-akce-%28Neco-navic---%29/Clanky/19-11-Festival-OCIMA-GENERACI-v-Hradci-Kralove.aspx

Zdroj: SVK HK

Tabáček Chinaski

Kdy: úterý 15. listopadu 2016 od 17:00 hodin
Kde: Knihovna města Hradec Králové, Hudební oddělení

Povídání o oblíbené hudební skupině s Jaroslavem Balcarem.

Plakátek k akci: http://www.knihovnahk.cz/files/publishing/2636-anotationImage-2016-11-15_tabacek_chinaski.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradec Králové

Kyrgyzstán tradiční - netradiční

Kdy: pondělí 14. listopadu 2016 od 20:00 hodin
Kde: Studio A, Adalbertinum, Hradec Králové

Vydáme se po stopách někdejších středoasijských nomádů, kteří dodnes žijí rozděleni na dva tábory horskými hřebeny. Na jihozápadě Kyrgyzstánu navštívíme tradiční, ortodoxně náboženskou, patriarchální společnost, jež skrytě soupeří s industrializovaným, rusifikovaným a částečně l iberalizovaným Severem. Z hlavního města Biškek se vydáme do kyrgyzské panenské přírody a sněhem pokrytých hor v oblasti Pamíro-alaje či Centrálního Ťan-šanu, které ročně přilákají tisíce cestovatelů z celého světa. Pronikneme do dávnověkých tradic, zvyků či náboženství, stejně jako idejí, plánů a mentality bývalého Sovětského svazu.

Přednáší Bár Gregorová.

Zdroj: Adalbertinum

Význam Arábie při migracích mezi Afrikou a Eurasií

Kdy: pondělí 14. listopadu 2016 od 17:00 hodin
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, konferenční sál 5. patro

Přednáška ucelenou formou představí objevování, přírodu, dějiny a kulturu jižní Arábie. Dnešní archeologické výzkumy ukazují, že anatomicky moderní lidé expandovali z Afriky přes Arabský poloostrov pravděpodobně úžinou Báb el-Mandab již před 120 tisíci lety. Arábie však i přes nesporný regionální význam nebyla až do relativně nedávné doby prozkoumanou oblastí. Ještě před několika desetiletími nebyly pro její starší období k dispozici téměř žádné doklady a počátky pozdějšího civilizačního rozmachu bývaly kladeny do přímé souvislosti s kulturami Předního východu. Přednáška doloží, že ona „šťastná Arábie“, rodiště legendární královny ze Sáby, nebyla slepou uličkou lidských migrací, ale poměrně rušnou křižovatkou v rámci celého Indického oceánu.

Doc. Mgr. Černý Viktor, Dr., vystudoval biologickou antropologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a v roce 1999 obhájil doktorát na Univerzitě Bordeaux I ve Francii. V současné době působí v ARÚP. Zabývá se problematikou základního výzkumu a vývoje v biologické antropologii pravěku, zejména v oblasti populační genetiky a ekologie člověka. Spolupracuje s řadou zahraničních týmů na projektech šíření anatomicky moderních lidí z Afriky přes Arabský poloostrov do Eurasie. Sleduje rovněž vliv subsistence na genetickou proměnlivost a strukturu afrických a evropských populací. V této problematice vede bakalářské, magisterské a doktorské práce na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Plakátek k akci: http://svkhk.cz/getattachment/615bfcc6-85d3-4550-966f-d37be7146943/Vyznam-Arabie.jpg.aspx

Zdroj: SVK HK

Richard Müller - To najlepšie tour 2016

Kdy: pondělí 14. listopadu 2016 od
Kde: Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, Eliščino nábř. 375

Po obrovském úspěchu posledního turné si tentokrát Richard Müller pro své fanoušky připravil „to nejlepší“ v šansonových úpravách. Jeho nejkrásnější balady si tak můžete vychutnat v komorní atmosféře a nových aranžmá.

Hity Milovanie v daždi, Rozeznávám, Rieka, Koniec světa a další v podání akustických hudebních nástrojů, jako jsou klarinet, flétna nebo kontrabas, spolu s rytmickou sekcí slibují neopakovatelný hudební zážitek.

Richard Müller vystoupí se svojí kapelou. Bude ho doprovázet kytarista Peter Markuljak, klávesista Matej Benko, kontrabasista Martin Gašpar, Michal Žáček, který hraje na dechové nástroje, a bubeník Juraj Kuchárek.

Zdroj: Informuji

Město nabídne mladým necelou padesátku „startovacích bytů“

Devětačtyřicet malometrážních volných bytových jednotek nabídne město v režimu startovacího bydlení. Třináct bytů má dispozici 1+kk, šestatřicet 2+kk. Žádosti začne magistrát přijímat v termínu od 15. do 30. listopadu 2016. Losování, které se uskuteční 16. prosince 2016 v devět hodin ve velkém sále Adalbertina, by mělo určit budoucí nájemce bytů na dobu maximálně tří let, a to bez možnosti prodloužení.

Více informací: http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/mesto-nabidne-mladym-necelou-padesatku-startovacich-bytu

Zdroj: MMHK

Přijďte si vyzkoušet řízení autobusu

Zájemci, kteří si chtějí vyzkoušet řízení autobusu městské hromadné dopravy, je jim více než 21 let a vlastní řidičský průkaz skupiny B, budou mít šanci 10. listopadu 2016 od 16 do 18 hodin v areálu Dopravního podniku města Hradce Králové v Pouchovské ulici.

"Seznámíme vás se vším, co je potřeba k řízení vozidel MHD, co musí splnit uchazeč o tuto profesi, s pracovními a mzdovými podmínkami a vyzkoušíte si, jaké to je sedět na místě řidiče MHD," láká dopravní podnik.

Zájemci by se měli přihlásit na e-mailu vitkova@dpmhk.cz nebo na telefonu 495 089 231.
Akce se koná v rámci Týdne vzdělávání dospělých.

Zdroj: MMHK

Navrhni projekt a vyhraj

Soutěž pro středoškolské studenty. Soutěžní týmy si mohou vyzkoušet navrhnout, připravit a následně obhájit vlastní projekt s podporou evropských fondů. Cílem soutěže je zábavnou formou seznámit nejen veřejnost, ale třeba i budoucí žadatele o evropské dotace s problematikou, a ukázat, že nejde o nic složitého.

Projekty je možné zasílat do 16. 11. 2016. Pro vítězné týmy jsou připraveny zajímavé ceny.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/Navrhni-projekt/Novinky/NAVRHNI-PROJEKT-A-VYHRAJ


Zdroj: EuropeDirect

Cestování po Evropě s jízdenkou InterRail

Během plenární debaty 4. října vyjádřili poslanci podporu návrhu, aby každý osmnáctiletý Evropan dostal jízdenku InterRail jako dárek k dospělosti a pozvánku procestovat a poznat Evropu. Podle Parlamentu by to mladým zprostředkovalo lepší porozumění sousedním zemím a docenili by rozmanitost Evropy.

V současnosti propojuje InterRail 30 evropských zemí a s jízdenkou, která je platná až jeden měsíc, může člověk procestovat třeba celou síť najednou.

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20161007STO46205/s%C3%AD%C5%A5ov%C3%A1-j%C3%ADzdenka-interrail-fakta-a-%C4%8D%C3%ADsla

Zdroj: EuropeDirect

Setkání národů

Kdy: čtvrtek 10. listopadu 2016
Kde: Adalbertinum Hradec Králové (tř. ČSA 300)

Na festivalu se pod jednou střechou představí tři desítky cizokrajných kultur z celého světa. Poznejte s námi jejich hudbu a tance, národní pokrmy a kostýmy nebo tradiční výrobky. Můžete se těšit na vystoupení jihoamerických indiánů z oblíbené skupiny Chayag a muzikantů původem z Itálie, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Vietnamu, Sýrie i dalších zemí. Španělské flamenco zatančí skupina La Pasión. Připravili jsme pro vás také výstavu výtvarných prací cizinců a žáků ZUŠ Habrmanova.

Dopoledne je určeno žákům a studentům škol, kteří si také prověří své znalosti v interaktivní soutěži s cizinci (9:00 - 14:30).
Odpolední program pro veřejnost začíná v 15:00, kulturní program na pódiu v 17:00 hodin.

Vstup je zdarma.

Festival pořádá Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci s Filozofickou fakultou UHK, SUZ MV ČR - PoS Kostelec n. O., Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové, ZUŠ Habrmanova Hradec Králové, KURO Hradec Králové a Regionálním ukrajinským spolkem ve Východních Čechách.

Festival se koná díky podpoře Evropské unie – Azylového, migračního a integračního fondu, Ministerstva vnitra ČR, Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.

Více také na www.cizincihradec.cz, www.hk.caritas.cz a na facebooku.Zdroj: Integrační centrum pro cizince Hradec Králové

Festival francouzský podzim

Francouzská aliance v Pardubicích pořádá čtvrtý ročník Festivalu francouzský podzim, který proběhne mezi 1. až 16. listopadem v Pardubicích. Webové stránky Festivalu: https://francouzsky-podzim.cz/cs. Facebookové stránky Festivalu: https://www.facebook.com/events/1850934788473770/.

Tyto dvoutýdenní slavnosti s bohatým programem oslavují francouzskou kulturu a kulturní výměnu mezi Francií a Českou republikou. Festival se snaží podporovat a rozvíjet kulturní rozmanitost a mladé umělce. Letošní ročník nabídne jako obvykle pestrou škálu událostí pro širokou veřejnost, děti i dospělé. Na festivalu najdete divadelní a hudební představení, filmovou projekci, vernisáž fotografií, workshopy, čtení s hudebním doprovodem či degustaci francouzských vín.

Zdroj: afpardubice

Snow film fest 2016 ve Vrchlabí

Kdy: sobota 5. listopadu 2016 od 17:00 hodin
Kde: Divadelní klub Vrchlabí (Vrchlabí, Vančurova 407)

6. ročník celovečerního pásma špičkových filmů o cestování, extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu, cestování a dalších zimních radovánkách!

Více informací: http://www.pohora.cz/snow-film-fest/sff-poradatele/27731-vrchlabi/

Zdroj: Informuji
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové ISM

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“

Naše ICM je součástí české Informační sítě pro mládež, kterou tvoří 43 ICM – www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež – www.nicm.cz. Na evropské úrovni jsme součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě – www.eryica.org.