Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Eurodesk

ICM Hradec Králové je regionálním partnerem Eurodesku, evropské informační sítě, která působí ve více než 30 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím.Eurodesk je podporován Evropskou komisí a je stálou strukturou programu Mládež v akci Evropská komise www.eurodesk.cz | www.eurodesk.eu | europa.eu/youth
Projekt SYTYKIA
Projekt SYTYKIA ("...so you think you know it all?") je součástí komunikační strategie Eurodesku s mladými lidmi od roku 2008. Zjišťuje, proč je pro mladé lidi EU důležitá, jaké jsou pro ně v Evropě příležitosti a jak může být jejich hlas slyšet na celoevropské úrovni. Cílem této iniciativy je organizovat po celé Evropě místní setkání s mladými lidmi na téma evropského povědomí a představit evropské příležitosti pro mladé lidi. Celou akci realizují regionální partneři Eurodesku pod vedením celoevropské sítě Eurodesk a za podpory Evropské komise (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu). Tato iniciativa začala už v červnu 2007 a během pilotní fáze proběhlo přes 200 setkání v 18 evropských zemí a setkáních se zúčastnilo přes 4000 mladých lidí. Projekt podpořila také poslankyně Evropského parlamentu Jana Hybášková, díky níž mohli 2 účastníci projektu navštívit na pár dní Brusel. V roce 2008 se do projektu zapojují téměř všichni regionální partneři Eurodesku v České republice a projekt se zaměřuje hlavně na studenty středních škol. Během dvou vyučovacích hodin jsou studentům interaktivní formou představeny možnosti, které mohou využít a do kterých se mohou zapojit díky členství České republiky v EU. V průběhu května a června 2008 proběhlo v České republice a na Slovensku 25 setkání (17 v ČR a 8 na Slovensku) se studenty středních škol, kterých se zúčastnilo 724 studentů a 25 učitelů. Jednalo se převážně o studenty 3. ročníků. V roce 2009 proběhlo další kolo SYTYKIA přednášek na středních školách a učilištích pro více než 250 studentů. Obsah přednášky Nazýváme sice celé setkání přednáškou, ale nejedná se o přednášku v pravém slova smyslu, protože během 90 minut jsou využívány interaktivní neformální metody a studenti mají prostor, aby sami mohli vyjádřit své názory. Přednáška má několik částí: - Úvod a představení projektu - Eurokvíz a jeho vyhodnocení - Jaké jsou evropské příležitosti pro mladé lidi - EU v každodenním životě a jak EU prezentuje sama sebe - Jak jsou tato témata důležitá pro mladé lidi a mají nějaká vlastní? - EU chce znát názory mladých lidí - Pohlednice pro zástupce v Evropském parlamentu - Vyhodnocení a závěr Má vaše škola zájem zapojit se do projektu? Jestliže vás tento projekt zaujal a rádi byste, aby se přednáška uskutečnila i na vaší škole, stačí nás kontaktovat.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“