Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Eurodesk

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve více než 30 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím.Eurodesk je podporován Evropskou komisí a je stálou strukturou programu Mládež v akci Evropská komise
www.eurodesk.cz | www.eurodesk.eu | europa.eu/youth/

Projekt SYTYKIA
Projekt SYTYKIA ("...so you think you know it all?") je součástí komunikační strategie Eurodesku s mladými lidmi od roku 2008. Zjišťuje, proč je pro mladé lidi EU důležitá, jaké jsou pro ně v Evropě příležitosti a jak může být jejich hlas slyšet na celoevropské úrovni. Cílem této iniciativy je organizovat po celé Evropě místní setkání s mladými lidmi na téma evropského povědomí a představit evropské příležitosti pro mladé lidi. Celou akci realizují regionální partneři Eurodesku pod vedením celoevropské sítě Eurodesk a za podpory Evropské komise (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu).

Obsah přednášky
Nazýváme sice celé setkání přednáškou, ale nejedná se o přednášku v pravém slova smyslu, protože během 90 minut jsou využívány interaktivní neformální metody a studenti mají prostor, aby sami mohli vyjádřit své názory. Přednáška má několik částí:
- Úvod a představení projektu
- Eurokvíz a jeho vyhodnocení
- Jaké jsou evropské příležitosti pro mladé lidi
- EU v každodenním životě a jak EU prezentuje sama sebe
- Jak jsou tato témata důležitá pro mladé lidi a mají nějaká vlastní?
- EU chce znát názory mladých lidí
- Pohlednice pro zástupce v Evropském parlamentu
- Vyhodnocení a závěr

Má vaše škola zájem zapojit se do projektu?
Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste, aby se přednáška uskutečnila i na vaší škole, stačí nás kontaktovat.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“