Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Grafoterapie

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně Vás srdečně zve ve středu 20. dubna 2011
na přednášku Petry Sehnalové "O grafoterapii aneb rukopisem k rozvoji
osobnosti.

Akce se koná v hudebním oddělení knihovny od 17.30 hodin.

Další informace naleznete na stránkách knihovny knihovna.jicin.cz

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“