Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Soumrak zemské hotovosti - komentovaná prohlídka výstavy

Muzeum východních Čech v Hradci Králové vás zve na komentovanou prohlídku výstavy. Koná se ve středu 9. 3. 2011 od 17.00 hodin.

Výstavou výzbroje a výstroje žoldnéřských vojsk 16. až 17. století provází kurátor výstavy Stanislav Hrbatý.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“