Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

ZUŠ Habrmanova zve na koncert

Koncerty dechového oddělení ZUŠ Habrmanova se staly již tradicí. Letos se koncert koná v Adalbertinu 3. února v 17:00.

Na koncertě vystoupí následující soubory:

Trombonband - žesťový soubor, složený ze žáků a také již z bývalých absolventů naší školy. Soubor vystupuje na různých hudebních akcích v Hradci Králové i mimo náš region, na repertoáru má jak klasické skladby, tak také skladby swingové, jazzové, ale i lidové v úpravě pro toto obsazení.

„Soubor zobcových fléten“ - v loňském školním roce se zúčastnili festivalu souborů zobcových fléten v Lanškrouně.

Dechový orchestr spolu s dirigentem Janem Doležalem - repertoár, který chtějí předvést na mezinárodním festivalu v Grimmě, kde budou reprezentovat město Hradec Králové. Orchestr má ve svém repertoáru skladby taneční i filmové.

Kvartet saxofonů - populární a oblíbené obsazení mladých hudebníků a i v jejich předvedených skladbách se objevují taneční a swingové prvky.

Junior Band - kapela s dlouholetou tradicí pod vedením pana učitele Jiřího Hasala. V loňském školním roce získali ocenění na celostátní soutěži v Litvínově „Stříbrné pásmo“. Do svého vystoupení zařadili skladby taneční, swingové a jazzové se sólovými vstupy jednotlivých hráčů.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“