Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Životní osudy legionářů z okresu Hradec Králové

Knihovna města Hradce Králové vás zve na přednášku pracovníků Státního okresního Archivu v Hradci Králové Mgr. Radka Pokorného a PhDr. Jiřího Pavlíka, PhD. s názvem "Životní osudy legionářů z okresu Hradec Králové".

Účast královéhradeckých legionářů v boji za samostatnost Československé republiky na bojištích západní a východní fronty.

Koná se v úterý 22. února v 17,00 hodin, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“