Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Věra Kopecká: Než se setmí

Koná se v úterý 1. března v 17,00 hodin, přednáškový sál Knihovny města Hradce Králové v 1. patře, Tomkova 177.

Autorský večer milostné, osobní a přírodní lyriky ze sbírek básnířky Věry Kopecké z posledních let, doplněný fotografiemi autorky.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“