Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Soutěž pro mladé talenty JuniorErb

Soutěž tvůrců www stránek určená pro jednotlivce i školní týmy.


Pro všechny mladé lidi ve věku do 18 let, kteří se aktivně zajímají o internet, a svoje znalosti, energii a nadšení využívají ve prospěch místních komunit či celé společnosti, je určena soutěž JuniorErb (http://www.juniorinternet.cz/competitions/juniorerb.aspx). Přihlásit se do ní mohou jednotlivci i týmy (např. školní třídy s ročníkovými pracemi), jejich práce nemusí být nutně oficiálními a úplnými stránkami samospráv, ale mohou se zabývat i jednotlivými složkami společenského života (historií obce, památkami v okolí, dobrovolnými hasiči, Sokolem apod.).

Hlavním cílem soutěže je podpořit jejich úsilí, pomoci jim v přípravě na budoucí profesní růst, podchytit zajímavé podněty a zároveň dále rozšířit jejich zájem o věci veřejné. Zájemci mají možnost se přihlásit i do krajských kol v kraji Vysočina, Plzeňském kraji a v Praze, ocenění účastníci postoupí do celostátního finále. Setkání vítězů a předání hodnotných cen bude probíhat v jednotlivých krajích, celostátní vítězové se setkají 20. března na konferenci Junior Internet 2011 (www.juniorinternet.cz) v Praze a dále budou moci své projekty představit na prestižní mezinárodní konferenci ISSS/LORIS/V4DIS (www.isss.cz) ve dnech 4.–5. dubna v Hradci Králové před více než 2000 odborníky z veřejné správy a IT sféry.

Zájemci se mohou hlásit na http://www.juniorinternet.cz/competitions/juniorerb.aspx, uzávěrka přihlášek je 15. února 2011.

Soutěž JuniorErb se koná pod osobní záštitou 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky a za podpory Mezinárodního visegrádského fondu. Pořádají ji sdružení Together a Český zavináč.

Zdroj: http://www.msmt.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“