Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Škrabodílny

Začínající autoři mají šanci naučit se něco víc na Škrabodílnách. Ty zahrnují tři celodenní semináře, které se uskuteční mimo pracovní týden letos v březnu až červnu. Povedou je členové Spolku přátel krásného slova a hosté z řad českých spisovatelů, redaktorů a publicistů.

Všichni členové Spolku přátel krásného slova věří, že první ročník Škrabákových dílen tvůrčího psaní bude přijat pozitivně a že se ho zúčastní minimálně tolik autorů, jako dosavadní literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka.

Přihlásit se je možné až do 15. února.

Pořádání Škrabodílen navazuje na deset úspěšných ročníků literární soutěže O cenu hradeckého Škrabáka.

Bližší informace naleznete na stránkách pořadatele http://spks.wgz.cz/skrabodilny

Zdroj: Spolek přátel krásného slova
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“