Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

S plastovou permanentkou v lázních do 30. 6.

Ačkoliv platnost permanentek v podobě plastové karty do městských lázní byla ukončena k 31. 12. 2010, bylo vzhledem k velkému množství nedočerpaných permanentek radou města na úterním zasedání schváleno prodloužení platnosti do konce června tohoto roku.

Po tomto datu nebude již možné permanentky použít a nebude možno zůstatek nevyčerpaných minut jakkoliv kompenzovat. Převod zůstatku z plastové permanentky na čipové hodinky není možný z důvodu nekompatibility nového systému a systému přepočtu. Dobíjecí čipové hodinky s finančním kreditem nahradily na podzim roku 2009 zažité časové permanentky.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“