Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Regionální velká výměna zkušeností v Hradci Králové začne 18.3.

Od pátku 18. března do neděle 20. března 2011 proběhne v Hradci Králové Regionální velká výměna zkušeností. Jedinečná každoroční příležitost pro všechny, kteří pracují s dětmi a mládeží v jejich volném čase se potkat a vyměnit si zkušenosti, získat nové přátele, ale také informace o osvědčených místech na výlety s oddíly. Přidanou hodnotou výměny jsou programy.

Letos jsou rozděleny do tří linek a to

  • Teoretické: plné suchých paragrafů, ale také rad jak na to, aby se o nás vědělo
  • Pohybové: především v tělocvičně a zaměřené na hry, tance a další aktivity do našich oddílů
  • Dílničky: kde lektoři přivezou nové i staré nápady co s dětmi vyrobit a co se dá dělat na schůzce

Další informace naleznete na stránkách RVVZ http://rvvzhk.webnode.cz/.

Organizátoři z Aliance dětí a mládeže Královéhradeckého kraje se těší na společné setkání a vynasnaží se, aby si účastníci odvezli za ty tři dny spousty nápadů do další práce.

Zdroj: Aliance dětí a mládeže Královéhradeckého kraje
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“