Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška KLDR

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové vás zve na přednášku "Korejská lidově demokratická republika".

Koná se ve čtvrtek 3. 2. 2011 od 18.00 hodin.

KLDR Korea - do této velmi těžce přístupné země zahalené tajemstvími vás vezme Karel Starý, průvodce CK Nomád.

Do země, kde by i Jára Cimrman jen zíral. Do země, kde po „velkých drahých“ vůdcích jsou pojmenovány i květiny. Do země s dálnicemi, na nichž můžete hrát fotbal a v zimě lyžovat. Do země divukrásné přírody, která děsí, ale i vzrušuje a láká svojí výjimečností.

Zdroj: Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“