Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Povídání v podkroví ... tentokrát Studijní a vědecké knihovny

Ve čtvrtek 24. února od 17.00 jsou všichni příznivci knihovny a divadla srdečně zváni na povídání o Klicperově divadle  se scénickým čtením hry uměleckého šéfa Davida Drábka Chmýří, která byla připravena pro mezinárodní festival Divadlo evropských regionů. Povídat si s návštěvníky budou též ředitel divadla Ladislav Zeman a dramaturgyně Jana Slouková.

Plakátek na akci naleznete na stránkách http://www.svkhk.cz/getattachment/2f5935fd-3c7e-45c1-aeec-cb20ee20925b/Povidani-v-podkrovi-----tentokrat-Studijni-a-vedec.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“