Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Navrhněte logo ministerstvu

Ministerstvo školství už nechce své staré logo,a proto vyhlásilo soutěž pro studenty, kteří se mohou zúčastnit soutěže o vytvoření nového loga. Soutěž, která již v těchto dnech probíhá nebude mít dlouhé trvání, protože soutěžící musí své návrhy poslat výběrové komisi nejpozději 28. února 2011.

Propozice soutěže vydané MŠMT:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vnějších vztahů a komunikace, vypisuje soutěž pro studenty středních a vysokých škol na logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Návrh by měl obsahovat:
1. zkratku názvu ministerstva (tedy písmena „MŠMT“) nebo celý název ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
2. grafický prvek, který se stane „značkou“ ministerstva a který bude možné v budoucnu používat samostatně, bez zkratky a názvu ministerstva;
3. černobílé a barevné provedení (celé logo by mělo obsahovat v ideálním případě maximálně 3 různé barvy);
4. zajištění možnosti aplikace ve formě elektronické (požadovaný formát je .jpg, .eps, .ai, v křivkách) i tiskové.

Podmínky soutěže:
* Soutěž je určena zejména pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol s uměleckým, designovým a výtvarným zaměřením. Studenti jiných typů škol se soutěže mohou zúčastnit také, návrhy dalších fyzických a právnických osob budou s tohoto výběrového řízení vyloučeny.
* Návrhy včetně cenové nabídky na rozpracování konceptu grafické značky MŠMT musí být zaslány v elektronické podobě emailem označeným v předmětu jako SOUTĚŽ — LOGO do 28. února 2011 na adresu martin.korych@msmt.cz .
* Autor vítězného návrhu bude odměněn finanční částkou 5.000,- Kč.
* Došlé návrhy vyhodnotí komise složená z odborníků na PR, design a další odvětví.
* Autor vítězného návrhu bude informován do tří týdnů od termínu dodání soutěžního návrhu.
* Odměna za zpracování vítězného návrhu zahrnuje i právo k používání loga na veřejnosti.
* Skicovné pro ostatní došlé návrhy se v rámci této soutěže neposkytuje.
* MŠMT si vyhrazuje právo toto výběrové řízení v jeho průběhu zrušit.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva, http://www.msmt.cz/pro-novinare/soutez-navrhni-logo-ministerstva

Zdroj: REMIX
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“