Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jak jsme dobývali Mongolsko

V úterý 22. února jsou všichni příznivci cestopisných vyprávění srdečně zváni na přednášku Jaroslava Přidala a Elišky Rozsívalové, která nese název "Jak jsme dobývali Mongolsko".

"Začalo to už v prehistorii - v létě roku 1983 při horolezecké expedici na Altaj. Z vrcholu nejvyšší hory Sibiře Běluchy (4506 m), magického místa styku Ruska, Kazachstánu, Číny a Mongolska, voněly z dálky tajemné mongolské pláně. Spatřit je se nám podařilo až v loňském roce při cestování po Mongolsku a pomáhání s výstavbou sirotčince v malé obci Hongor na severu originální země, velké skoro jako Evropa, kterou vede jedna železniční trať, kde je v létě 40 a v zimě -40 oC a kde je stokrát menší hustota lidí než u nás."

Začátek v 17.00 v konferenčním sále v 5. NP. Vyprávění bude doprovázeno klasickými diapozitivy a videoklipy.

„Nadechneš-li se mongolského vzduchu čeká tě dlouhý, radostný a klidný život."(Mongolské přísloví)
 
Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“