Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hradecká policie otevřela preventivně informační centrum

Policie ve městě Hradec Králové otevřela nové preventivně informační centrum. Svým způsobem je celý projekt unikátní i v rámci České republiky a po Jičínu tvoří první z vlaštovek obdobných iniciativ policie.

Cílem činnosti centra vedeného Preventivně informační skupinou Hradec Králové je pořádání přednášek pro skupiny osob především z města Hradec Králové různých věkových kategorií, od dětí předškolního věku, až po seniory. Přednáškovou činností budou policisté informovat širokou veřejnost (děti, mládež, seniory, rodiče, chataře, cyklisty…) o rizikových jevech ohrožujících právě danou skupinu s radami a preventivními informacemi, jak se daným rizikům vyhnout, či jak minimalizovat následky. Přednášky mohou být například na téma vhodného zabezpečení majetku, možností ochrany objektů, bezpečnosti v silničním provozu, nebezpečí virtuální komunikace, mezi něž se řadí takzvaná „kyberšikana“, zvyšování právního povědomí mládeže či prezentace práce či jednotlivých složek Policie České republiky.
V průběhu přednášek budou mít návštěvníci možnost zhlédnout multimediální prezentace, videosnímky, či informační cykly. Součástí centra je i stálá expozice zaměřená na prezentaci Policie České republiky, včetně distribuce preventivních materiálů.

Všechny služby centra jsou poskytovány zdarma. Provozní doba centra vždy po předchozí domluvě s pracovníky Preventivně informační skupiny.
Preventivně informační centrum je dislokováno v Hradci Králové, Malšovice, ulice Mrštíkova 541, v areálu Policie České republiky Územní odbor Hradec Králové. Budova centra se nachází jako první za služebním parkovištěm u křižovatky ulic Mrštíkova a Náhon.

"Toto preventivní a informační centrum je zaměřeno na cílové skupiny obyvatel od mládeže až po seniory, a my jim tímto chceme dát první a jasný signál, že máme zájem spolupracovat a poskytovat občanům informace, které je zajímají. Samozřejmě, my ty informace máme k dispozici a můžeme je i poskytnout podle profilace zájmu ze strany občanů. Doufám, že občané konečně začnou chodit i nám vstříc."
/Petr Přibyl, ředitel krajské policie/

V případě zájmu o navštívení centra kontaktujte Preventivně informační skupinu Hradec Králové na telefonním čísle 974526209, nebo elektronickou poštou na adrese tiskhk@mvcr.cz.

Zdroj: Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“