Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Fotografická soutěž Inspirace Kytice

Knihovna města Hradce Králové ve spolupráci s Muzeem východních Čech vyhlašují fotografickou soutěž s názvem INSPIRACE KYTICE.

Tato soutěž je součástí připravovaného projektu ERBENOVA ZLATÁ NIT ke 200. výročí narození K. J. Erbena.

Nechte na sebe zapůsobit nostalgickou náladu baladických básní z Erbenovy Kytice; ukažte, jak vás inspiruje literární text, jak vnímáte své okolí a zachyťte hledáčkem fotoaparátu jedinečnou situaci či okamžik. Soutěž bude probíhat od 1. března do 30. září 2011. Podrobné informace a pravidla fotosoutěže naleznete na webových stránkách Knihovny města Hradce Králové (www.knihovnahk.cz) a Muzea východních Čech (www.muzeumhk.cz).

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“