Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Doctrina christiana - přednáškový cyklus pro veřejnost

Přednáška se koná 05. 02. 2011 od 09:00 v Novém Adalbertinu, Velké náměstí, Hradec Králové

Program:
9.00 – 10.30 Mgr. Petr Černý: Poslání vážně nemocných, trpících a umírajících
11.00 – 12.30 Mgr. Jan Hojda, Th.D.: Sebepochopení církvev proměnách dějin I.

Cílem celého kurzu je základní úvod do křesťanské nauky podle jednotlivých teologických disciplín. Setkání programu se budou konat pravidelně jednu sobotu v měsíci od 9.00 hod. v Novém Adalbertinu v Hradci králové, Velké nám. 32. Celý program je veřejně přístupný, otevřený i pro zájemce o jednotlivá vybraná témata.
Pořádatel: Královéhradecká diecéze

Bližší informace naleznete na stránkách Královéhradecké diecéze, www.diecezehk.cz

Zdroj: Královéhradecká diecéze
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“