Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

XI. mezinárodní konference studentů a mladých výzkumných pracovníků IMEA 2011

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu UHK a Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pořádá XI. mezinárodní konferenci studentů a mladých výzkumných pracovníků IMEA 2011.

Konference se koná ve dnech 14. - 15. dubna 2011 v Liberci. Tematickými okruhy konference jsou informatika, management, ekonomie a veřejná správa.

Veškeré informace včetně pokynů k zasílání přihlášek a příspěvků naleznete na webových stránkách konference http://imea.tul.cz/ a na stránkách UHK - http://uhk.cz/cs-cz/veda/konference/konference-mimo-uhk/Documents/IMEA_2011.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“