Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

UHK získala svou pátou součást

Univerzita Hradec Králové získala cílovou podobu vysoké školy sdružující pět oborově specializovaných součástí. K dosavadnímu svazku fakulty pedagogické, přírodovědecké, filozofické a informatiky a managementu přibyl v první den roku 2011 Ústav sociální práce.

Ústav sociální práce vznikl podobně jako v roce 2010 zřízená Přírodovědecká fakulta UHK oddělením od mateřské Pedagogické fakulty. Nejednalo se tedy o založení nové součásti vysoké školy na zelené louce, ani o zvyšování počtu studentů. Univerzita má dlouhodobě akreditovány veškeré obory, které byly pod hlavičku nového ústavu převedeny, a již nyní v nich studuje téměř 600 studentů.

Ústav sociální práce nabízí studium v již existujících bakalářských oborech Sociální práce, Sociální a charitativní práce, Sociální práce ve veřejné správě a Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností. Nejlepší absolventi bakalářských studijních oborů mají již nyní možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Sociální práce.

Zájemci o studium se mohou zúčastnit Dne otevřených dveří, který univerzita pořádá již tento pátek 7. ledna 2011.

Zdroj: www.finance.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“