Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Swingový koncert Big Bandu ZUŠ Vrchlabí

28. ledna 2011 se v kulturním domě Střelnice ve Vrchlabí uskuteční od 18:00 hodin swingový koncert Big Bandu (Základní umělecká škola Vrchlabí).

Plakátek k akci naleznete na stránkách http://www.okolohradce.cz/admin/data/clanky/obrazek_6612.jpg

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“