Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

SMS jízdenky - uplatňujete daňové doklady?

Jezdíte po Praze nebo jiném městě na SMS jízdenky a potřebujete je občas uplatnit jako daňový doklad? Tak právě vám možná ušetříme nějaké nervy a zařizování. Možná i peníze.

Už od zavedení SMS jízdenek to bylo jednoduché. Přihlásit se na www.smsjizdenka.cz, vyplnit telefonní číslo a kód z jízdenky. Následně se objevil seznam zakoupených SMS jízdenek po jednotlivých měsících a z nich šlo přímo tisknout daňové doklady. Všechno pěkně pohromadě za celou historii používání SMS jízdenek. Sami jsme tak vždy koncem roku vyúčtovávali jízdenky ze školení a jednání.

Ale pozor, s pohodlným vyúčtováním na konci roku je konec. Www.smsjizdenka.cz vám nyní ukáže jen poslední tři měsíce - právě teď je to říjen, listopad a prosinec roku 2010. Bez varování. Co s tím?

Obrátili jsme se na infolinku Dopravního podniku města Prahy na čísle 296 19 18 17. Pracovník této infolinky nás odkázal na infolinku společnosti, která pro Dopravní podnik SMS jízdenky zajišťuje a předal nám její číslo.

Na infolince společnosti Erika a. s. 277 779 331 jsme se dozvěděli, že nejsme první, kdo daňové doklady z loňského roku potřebuje a že se data starší tří měsíců nyní v přetíženém systému neuchovávají. Dostali jsme doporučení obrátit se na finanční oddělení společnosti Erika nebo na správce systému smsjizdenka.cz na čísle 267 090 314. Nakonec se nás pracovníkovi infolinky zželelo a vzal si od nás dotyčná telefonní čísla, ze kterých byly SMS jízdenky zakoupeny, aby je předal správci systému. O tom, jak to dopadlo, vás budeme informovat.

Erika a. s. zajišťuje systém SMS jízdenek v Praze, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a v Liberci.

Rada na závěr - daňové doklady za SMS jízdenky vyúčtovávejte nejdéle do tří měsíců. Ale buďte ve střehu, doba uchovávání dokladů se možná opět bez výstrahy zkrátí. A nebo jezděte na papírové jízdenky. Ty vám nikdo nevezme.

Zdroj: Informační centrum pro mládež Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“